سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران در گفت وگو با موبنا:

دیتا سنتر ملی تا 45 روز آینده وارد فاز اجرایی می شود

موبنا- سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: با نهایی شدن مذاکرات ، ظرف 45 روز آینده دیتا سنتر ملی وارد فاز اجرایی می شود.

عباس ظریفکار در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه مناقصه طرح دیتا سنترملی بصورت RFQ  در فاز اول انجام شد ، اظهار داشت: در این فاز ، بررسی های اولیه پروژه IDC ملی در مرکز تحقیقات مخابرات انجام شده و با شرکت هایی که آمادگی خود را در این طرح اعلام کرده بودند تعاملاتی صورت گرفت.
وی افزود: حدود 10شرکت داخلی در فاز RFQ پروژه دیتاسنتر ملی شرکت کرده و مستندات خود را ارائه داده اند که هفته آینده بررسی این مستندات به اتمام رسیده و وارد فاز مذاکرات برای پیاده سازی این طرح می شویم .
ظریفکار با بیان اینکه در فاز بعدی یک لیست کوتاه از شرکت هایی که در بحث RFQ توانایی آنها سنجیده و احراز شده تهیه می شود، ادامه داد: پس از طی این مراحل پیش نویس اولیه طرح (RFP) به لیست کوتاه افزوده شده و روند اجرایی پروژه پیگیری می شود.
سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران با تاکید براینکه این مرکز به عنوان مشاورفنی در کنار شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان برگزارکننده مناقصه حضور دارد، خاطرنشان کرد: هفته آینده بررسی اولیه روی شرکت هایی که در فاز اول شرکت کرده اند صورت می گیرد و پس از ارائه و نهایی شدن RFP امید می رود ظرف 45روز این بحث نهایی شده و وارد کار اجرایی شود.
دیتا سنتر (IDC ) به مجموعه ای از سرویس دهنده ها ، زیرساختارهای ارتباطی و تجهیزات دسترسی گفته می شود که برای ارائه ، نگهداری و پشتیبانی از میزبانی سرویس های اینترنتی بکار گرفته شده اند .
با اجرای دیتاسنتر ملی میزبانی وب سایت های ایرانی در داخل کشور انجام خواهد شد.
128/20