علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

سمیه سهیلی- خطوط مخابراتی مانند خطوط انتقال نیرو باتوجه به اینکه خدمات گوناگون گسترده را در سطح کشور به عموم مردم ارایه می دهد ، از حساسیت ویژه برخوردار است .

 به همین دلیل می بایست این خطوط در مسیرهایی مطمئن ایجاد شود تا باکمترین احتمال آسیب دیدن یا قطعی روبه رو باشد . اما ظاهرا این امر چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد . گواه این مدعا ، اظهارات اخیر ” محمد رضا قاسمی ” معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی است . وی با اشاره به تحقیقات زمین شناسی  دریایی انجام شده در این سازمان به خبرگزاری مهر گفته است  : برخوردهای طبیعی و مصنوعی در دریای عمان و خلیج فارس منجر به قطعی خطوط مخابراتی و اختلال در شبکه های اینترنت می شود . انجام مطالعات زمبن شناسی دریایی می تواند اثرات این عوامل راکاهش دهد . اما تاکنون از نتایج این تحقیقات در فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زیر ساخت های دریایی استفاده کاربردی نشده است .
 اظهارات معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی تنها نمونه از این دست نیست . مسولان وزارتخانه های دیگر و شهرداری ها هم بارها در سخنان خود به لزوم هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد خطوط ارتباطی تاکید و از ناهماهنگی موجود در این زمینه گله و شکایت کرده اند . هماهنگی وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، راه و ترابری و جهادکشاورزی و شهرداری ها امری لازم و ضروری است . این مهم در لایحه صیانت از فیبر نوری که  در مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است نیز مورد توجه قرار گرفته است .
توجه به مطالعات و تحقیقات زمین شناسی در ایجاد خطوط مخابراتی و ارتباطی موضوع بسیار مهمی است که می بایست در مرحله طراحی خطوط یادشده لحاظ شود. این کار می تواندخطرات احتمالی که ممکن است براثرحوادثی با منشاء طبیعی یاانسانی برای خطوط مخابراتی و ارتباطی ایجاد شود را به حد اقل برساند. هزینه های مطالعاتی اولیه ایجاد خطوط مخابراتی هر چه باشد ، در مقایسه با خساراتی که ممکن است با قطع این خطوط به شرکت های مخابراتی و کاربران حقیقی و حقوق آنان وارد شود ،  بسیار ناچیز است . بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می بایست ضمن استفاده از تجارب و نتیجه مطالعات و تحقیقات سازمان زمین شناسی ، هماهنگی با وزارت خانه های ذیربط و شهرداری ها را هم در ایجاد خطوط مخابراتی بیش از پیش مورد توجه قرار دهد . به راستی علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.