انتشار برنامه محسن رضایی در حوزه فناوری اطلاعات

سرمایه- برنامه های محسن رضایی یکی از نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد.

 بر همین اساس اهم برنامه های ارائه شده که در هشت بند است، سعی بر حرکت به سمت شفاف سازی ارتباطات اقتصادی، سیاسی و کاهش فساد نهان و آشکار دارد. این نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده است که دولت دهم وی به نقش فاوا به عنوان شتاب دهنده طرح ها و تحولات حوزه خدمات عمومی، امور قضایی، سلامت، آموزش، کشاورزی و همه حوزه های صنعتی، حذف رانت های اطلاعاتی و شفاف سازی اعتقاد دارد. طبق یکی از بندهای ارائه شده در این برنامه، تدوین سند راهبردی فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در دولت به عنوان یکی از اسناد بالادستی و گنجاندن
این موارد در احکام برنامه پنجم توسعه کشور می تواند به غیبت بخش خصوصی از عرصه تصمیم گیری های کلان کشور پایان دهد.