انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه اعتماد به نقل از یک مشترک نوشت : " شرکت مخابرات شرکتی است که با سرمایه مردم به وجود آمده چرا روز پنجشنبه و جمعه سیستم ارسال اس. ام .اس را قطع کرده است ؟ اگر حق مردم است که از این امکانات استفاده کنند چرا باید مسائل سیاسی شود لطفا یک بررسی کند این حق مردم است که ضایع شده است . "

روزنامه زمان به نقل از یک مشترک نوشت :
” مشترک اینترنت ADSL هستم هرماه هزینه از طریق پیامک و سپس نامه به اطلاع من می رسید اما این ماه بدون هیچ گونه اطلاع رسانی با قطع شبکه روبرو شدم ! آیا روش شرکت مخابرات یک گام پیش دوگام پس است  ؟ .  “
روزنامه راه مردم به نقل از یک شهروند نوشت :
” بسیاری از هموطنان با شروع تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری به یکدیگر پیامک ارسال می کنند این کار باعث شده مردم هزینه های فراوانی را به مخابرات از جمله شرکت ایرانسل و همراه اول پرداخت کنند . کاش شرکت مخابرات هزینه ارسال پیامک های تبلیغاتی را از مردم نمی گرفت . “