رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پست :

شرکت پست نقاط مرزی خود راتا 27 نقطه افزایش داد

سیتنا - برای ارسال مرسولات شرکت پست نقاط مرزی خود را به 27 نقطه افزایش داد.

دکتر محمد حسن محبیان عراقی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: شرکت پست در برنامه های خود در بخش بین المللی درصدد افزایش نقاط دسترسی بر آمد.
وی ادامه داد: این نقاط مرزی را از یک سو از نظر تعداد گسترش دادیم و از سوی دیگر تلاش کردیم امکانات بیشتری در این نقاط فراهم آوریم.
محبیان عراقی در پایان با بیان این که از نظر فراهم آوردن تجهیزات،  شرکت پست موفق عمل کرده است خاطر نشان کرد: طی مذاکراتی که با کشورهای هم مرز خود داشتیم و تعاملات خود را با این کشور ها برای ارسال مرسولات افزایش دادیم.