مدیرعامل برج الکترونیک شیراز در گفت وگو با موبنا:

راه اندازی دفاترمجازی و گردشی در برج الکترونیک شیراز

موبنا- مدیرعامل برج الکترونیک شیراز از راه اندازی دفاتر مجازی و گردشی در این برج خبرداد وگفت: با تخصیص شماره تلفن اختصاصی به هر شرکت ، قابلیت دریافت فکس ، پست صوتی و پاسخگویی خودکار ممکن می شود.

مجتبی جبرییلی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به اجرای خدمات متفاوت در برج الکترونیک شیراز، اظهار داشت: در دفاتر مجازی برج الکترونیک، هر شرکت با دریافت شماره تلفن های اختصاصی دیگر نیازی به داشتن منشی و دفتر کار مستقل نخواهد داشت.
مدیرعامل برج الکترونیک شیراز با بیان اینکه چنانچه پاسخگوی خودکارتلفنی در دفاتر مجازی نیاز تماس گیرنده را فراهم نکند، یک منشی برای چندین شرکت پاسخگو خواهد بود، ادامه داد: این شرکت ها می توانند چند روز در ماه و چند ساعت در روز از دفاتر تجهیز شده برج الکترونیک شیراز به صورت گردشی استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد:دفاتر مجازی ، گردشی و چرخشی امکانی برای شرکت ها فراهم می آورد که بتوانند بدون محدودیت فضا و مکان، یک دفتر مستقل کاری داشته باشند.
به گفته جبرییلی برج الکترونیک شیراز محدودیتی برای شرکت ها قائل نبوده و پنج هزار خط تلفن ثابت برای دفاتر مجازی این برج درنظر گرفته است.
وی پیش از این نیز از راه اندازی نمایندگی سومین دانشگاه مجازی جهان با نام “U21 گلوبال” در این برج خبر داده بود.
به گزارش موبنا، نخستین برج الکترونیک کشور با هدف گسترش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در اردیبهشت ماه سال جاری و با هزینه ای بالغ بر 160میلیارد ریال در شیراز راه اندازی شد.
طرح برج الکترونیک شیراز نمونه الگوبرداری شده از”دبی اینترنت سیتی” و “سوپرکریدور مالزی” در بحث ایجاد محورهم افزایی بین شرکت ها است اما از نظر امکانات و ارائه خدماتی که برای مراجعان درنظرگرفته شده از این دو مرکز به مراتب به روزتر است. 
128/20