کسی جوابگو نیست؛

شبکه SMS کشور قطع شد

ایلنا - پیش از این رئیس کمیته صیانت از آرا نسبت به احتمال قطع پیامک‌ها و اختلال در اینترنت کشور در روز انتخابات هشدار داده بود.

هیچ پیامکی از شبکه همراه اول و ایرانسل در سراسر کشور ارسال نمی شود. این اقدام از ساعت 23 شب گذشته حیرت همگان را برانگیخته است.
به گزارش ایلنا، این در حالی است که پیش از این رئیس کمیته صیانت از آرا نسبت به احتمال قطع پیامک‌ها و اختلال در اینترنت کشور در روز انتخابات هشدار داده بود.
پیگیری خبرنگار ایلنا برای مشخص شدن چرایی قطع پیامک در کشور ادامه دارد.
مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)‌، ابوالفضلی مدیر روابط عمومی همراه اول، فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات، دکتر زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات و غفاریان رئیس هیات مدیره مخابرات تاکنون جوابگو نبوده‌اند.
خبرهای تکمیلی متعاقباَ ارسال می‌شود.