تعرفه تلفن ثابت تغییر می‌کند؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات خبر داد:لزوم نهایی شدن تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

ایسنا - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به این که شرکت مخابرات ایران در حال خصوصی‌سازی است و پروانه نیز دریافت کرده، بنابراین تغییر تعرفه‌هایش باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و نهایی شود.

محمود خسروی ـ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت گفت: قبل از خصوصی‌سازی مخابرات تغییر تعرفه‌ مکالمه تلفن ثابت باید در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایی می‌شد ولی بعد از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات تعرفه‌ها باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی و مورد تصویب قرار گیرد و در شرایط فعلی نیز هر گونه تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود.
وی درباره کاهش تعرفه مکالمات اپراتورها نیز گفت: موضوع کاهش تعرفه‌ها نیز توسط اپراتورها انجام می‌شود و به بررسی آن در کمیسیون ارتباطی ندارد اما با توجه به این که شاید این موضوع موجب ایجاد دامپینگ شود به همین دلیل باید به اطلاع سازمان برسد.