نگاهی به بازار سیمکارت در هفته ای که گذشت

موبنا- استقبال نسبی از سیمکارت های اعتباری تالیا به دلیل کاهش قیمت آن مهمترین رو یداد بازار سیمکارت در هفته منتهی به 21 خرداد ماه بود.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، طی هفته ای که گذشت سیمکارت های اعتباری تالیا با قیمت  10هزار و 300 تومان توانست مورد خریدوفروش اکثر متقاضیان قرار گیرد.
در پی استقبال از سیمکارت های تالیا ، بازار سیمکارت های اعتباری ایرانسل طی هفته ای که گذشت با مشتریان چندانی روبرو نبود.
 در همین حال بازار سیمکارت های اعتباری همراه ا ول نیز  با استقبال مشتریان روزهای پررونقی را سپری کرد.
بازار سیمکارت های دائمی همراه اول نیز همانند گذشته در رکود سپری شد ، این نوع سیمکارت ها بدون هیچ نوسان قیمتی در اختیار مشتریان قرارگرفت.
طی هفته ای که گذشت بازار سیم  کارت بهای سیم کارت صفر همراه اول با کد “2” و”3″ و “4”، 600 ، 490، 370 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت 365، 345، 335 و 0310هزار تومان فروخته شد.
در این بازار سیم کارت های کار  کرده همراه اول با کد “1” و “2” و “3” و “4” به بهای 580، 370،315 ، 255 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت نیز به نرخ 250 ، 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش رسید.
در بازار آزاد سیم کارت های اعتباری همراه اول و ایرانسل به بهای  30 و 7 هزار تومان در بازار آزاد سیمکارت به فروش رسید.
بیش از 46 میلیون سیم کارت توسط سه اپراتور ملی همراه اول ، تالیا و ایرانسل عرضه شده است که بیش از دو سوم از این تعداد، سیم کارت اعتباری است.
129/20