انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه اعتماد به نقل از یک شهروند تهرانی نوشت : " سیستم اس.ام .اس ها به هم ریخته و به سختی می توان یک پیامک را به صورت کامل ارسال کرد و به موقع به مقصد رساند ، اگر این اختلال انتخاباتی باشد مردم عوامل آن را نخواهند بخشید . "

روزنامه قدس به نقل از یک مشترک نوشت :
“هزینه اینترنت همراه اول ده برابر ایرانسل !؟  طبیعی است سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز چاقویی است که دسته خودش را قطع نمی کند .”