بهای سیمکارت در بازار امروز تهران

موبنا- فروشندگان سیمکارت از عرضه بدون نوسان سیمکارت های موجود در بازار در پنج منطقه تهران خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، توزان در عرضه و تقاضای سیمکارت  که شامل همراه اول، ایرانسل و تالیا باعث شده  است تا تغییر قیمتی در آنها ایجاد نشود.
هم اکنون سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 570 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 600و 370هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار و پنج هم به ترتیب 490 ، 370و 365 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها  نیز به ترتیب با قیمت  315 ، 255و 250هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 345 ، 335 و 310هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش می رسد.
در بازار آزاد سیمکارت های اعتباری ایرانسل، همراه اول و تالیا نیز به ترتیب به بهای 7 ، 30 و 11هزار تومان فروخته می شود.
129/20