نسبت به روز گذشته

بهای هر سهم مخابرات افزایش یافت

موبنا- در هر حالیکه روزگذشته تابلو بورس قیمت هر سهم مخابرات 1549 ریال نشان داده بود امروز دوشنبه هر سهم شرکت مخابرات ایران 1562ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا بهای هر سهم این شرکت امروز با 9ریال تغییر قیمت، 59/0درصد تغییر و25/7تاثیر در شاخص بورس به 1562ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هر سهم مخابرات را 129فروشنده  و52خریدار نشان داد.
 ارزش معاملات امروز شرکت مخابرات ایران 6میلیون و49هزارو60 ریال بوده است.
117/20