در آینده نزدیک شرکت مخابرات استان تهران انجام خواهد داد:

عرضه 100 سرویس از طریق پرتال

موبنا - شرکت مخابرات استان تهران درآینده ای نزدیک امکان درخواست 100خدمت ارزش افزوده از جمله IN و ADSL از طریق پرتال شرکت انجام خواهد.

به گزارش گروه اخبار دریافتی موبنا به نقل از شرکت مخابرات استان تهران ، این اقدام در راستای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف صورت خواهد گرفت.اجرای این طرح در چهار دوره سه ماهه انجام خواهد شد؛به گونه ای که در پایان سال عرضه هیچ یک از خدمات نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشد.
مشفقی تاکید کرد:کاهش هزینه های ناشی از سفرهای دورن شهری، چاپ قبوض مختلف ، بروکراسی های اداری و صرفه جویی درسرمایه و زمان از جمله مزایای اجرای این طرح خواهد بود.