استقبال مشتریان از سیمکارت های اعتباری دولتی

موبنا- منابع بازاری از استقبال مشتریان از سیمکارت های اعتباری دولتی در سطح اقصی نقاط تهران خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، قیمت مناسب این نوع سیمکارت ها نسبت به سیمکارت های ایرانسل باعث شده است تا مشتریان ترجیح به خرید 0919 داشته باشند.
به گفته فروشندگان، در حالی که سیمکارت های ایرانسل با قیمت ارزان تر از سیمکارت های اعتباری همراه اول در بازار عرضه می شود اما  به دلایلی از جمله عدم آنتن دهی مناسب کمتر خریدوفروش می شود.
سیمکارت های اعتباری همراه اول (0919) که در بازار آزاد با قیمت 30هزار تومان و قیمت سیمکارت های اعتباری ایرانسل نیز با بهای 7 هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
استقبال سیمکارت های اعتباری همراه اول در حالی است که سیمکارت های دائمی این اپراتور در بازار امروز تهران بدون نوسان قیمت در بازار عرضه شد.
هم اکنون سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 570 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
این در حالی است که شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 600و 370هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار، پنج هم به ترتیب 490 ، 370و 365 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها  نیز به ترتیب با قیمت  315 ، 255و 250هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 345 ، 335 و 310هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش می رسد.
129/20