چرا دولت فربه است؟

تابناک -در نوشته ارسالی مسلم سلیمانی به تابناک چنین آمده است: دولت در کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادی طویل و عریض است و اگر قانون، منعی بیش از دو دوره برای ریاست جمهوری نداشت ، یک رئیس جمهور در این پست بازنشسته می شد!

اما دلائل فربگی:
1- سیستم مخابرات:
این سیستم کاملا در انحصار دولت است.هرگاه بخواهند سیستم پیام کوتاه را قطع می کنند
هر گاه بخواهند شنود می کنند.و می توانند روی خط دیگران بروند
هر گاه بخواهند اینترنت را قطع می کنند
هرگاه بخواهند و در خصوص هر سایتی فیلترینگ می کنند
و…
2- خبرگزاری:
خبرگزاریهای قدرتمند و طویل و عریض که با پول بیت المال تغذیه می شوند و کاری جز تملق از رئیس جمهور ندارند.
3- اطلاعات:
در اختیار داشتن وزارت اطلاعات از دیگر مظاهر قدرت هر دولت است
و…
اگر بخواهیم کشور توسعه و پیشرفت خوبی داشته باشد ، دولت فقط باید مجری باشد.
حوزه های امنیتی ، آموزش، تربیت ، ورزش، آمار، اطلاع رسانی باید ساز کار دیگری داشته باشد و فوق دولتها باشد و هیچ دولتی نتواند آن را انحصاری در اختیار خود قرار دهد. برای آن راه کارهای مناسبی دارم که در فرصت مناسب به آن خواهم پرداخت.