با وجود آغاز رای‌گیری؛

ارسال پیامک‌های تبلیغاتی نامزدها در سمنان همچنان ادامه دارد

فارس- با وجود پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و آغاز رای‌گیری، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در استان سمنان همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، نامزدهای انتخاباتی سمنان در حالی به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی اقدام می‌کنند که رای‌گیری از مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان سمنان از راس ساعت هشت صبح امروز آغاز شده است.
گزارش خبرنگاران فارس در شهرستان‌های استان سمنان نیز حاکی است که نامزدهای انتخابات در شهرهای دامغان، شاهرود و گرمسار نیز نظیر سمنان همچنان در حال ارسال پیام‌های مختلف تبلیغاتی هستند.
توزیع کتابک‌های تبلیغاتی نیز در سطح شهر همچنان ادامه دارد و از ساعات اولیه شب گذشته تاکنون بیش از هشت جلد از کتابک‌های تبلیغاتی نامزدهای سمنان به دفتر فارس در سمنان رسیده است.
مسئول ستاد تبلیغاتی یکی از نامزدها که طرفداران وی بیشترین تخلف تبلیغاتی را در ساعات گذشته انجام داده‌اند، در این باره به خبرنگار فارس گفت: با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد بسته‌ایم و آن شرکت باید به تمام تعهدات خود عمل کند و هنوز بسیاری از پیامک‌ها ارسال نشده است.
وی همه تبعات اقدام غیرقانونی ستاد این داوطلب را متوجه شرکت تبلیغاتی طرف قرارداد دانست.
582 شعبه اخذ رای برای جمع‌آوری آرای مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این استان مستقر شده است.
از مجموع این شعبه‌ها 393 شعبه شهری و 189 شعبه روستایی است.
برای انتخابات امروز، 433 صندوق ثابت و 149 صندوق سیار نیز برای جمع‌‌آوری آرای مردم پیش‌بینی شده است.
استان سمنان حدود 600 هزار نفر جمعیت دارد که بیش از 400 هزار نفر در استان سمنان واجد شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند.
15 هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و امنیتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان سمنان فعال شده‌اند.