علی‌رغم شکایت بسیاری از مشترکان؛

شرکت زیر ساخت: سرعت اینترنت تغییری نکرده است

ایلنا - در آستانه روز انتخابات شایعه کاهش سرعت اینترنت باعث نگرانی کاربران اینترنت شده است.

شبکه اینترنت کشور بدون اختلال است و سرعت اینترنت نیز تغییری نکرده است.
مهندس شفیعی، معاون مدیر کل شرکت زیر ساخت در گفتگو با خبرنگار ایلنا هرگونه اختلال و یا کندی سرعت شبکه اینترنت کشور را تکذیب کرد و گفت: کاربران شبکه اینترنت کشور بدون هیچ مشکلی مشغول کارهستند و سرعت اینترنت نیز به هیچ عنوان تغییری نکرده است.
وی ادامه داد: کاربران درصورت مشاهده هرگونه اختلال می‌توانند با امور فنی شرکت زیر ساخت تماس برقرارکنند.
گفتنی است، درپی اختلال درشبکه پیام کوتاه کشور شایعه اختلال در اینترنت نیز قوت گرفته بود که کندی سرعت اینترنت در برخی مناطق این سوء ظن را قویتر می‌کرد که شرکت زیر ساخت این موضوع را تکذیب کرد.
این در حالی است که بسیاری از کاربران اینترنت اظهار می‌کنند که با اختلال اینترنت مواجهند.