پیامک در انتخابات دهم توان تغییرعقیده افراد را نداشت

موبنا - به گفته یک کارشناس ارشد فناوری اطلاعات ،پیامک های انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری ، توان تغییرعقیده افراد را برای انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری نداشته است.

علی اکبرجلالی درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: درانتخابات  دوره دهم ریاست جمهوری فضای سایبر و مجازی کمک زیادی به کاهش هزینه های تبلیغاتی داشته است.
وی گفت: اگرچه همچنان شاهد تبلیغات انتخاباتی به صورت سنتی هستیم اما استفاده از فضای دیجیتالی توانست کمک زیادی در ارتقا  آگاهی افراد جامعه داشته باشد.
وی با بیان اینکه استفاده ازفضای دیجیتالی درآینده فراگیرتر خواهد شد،افزود: در این توسعه، علاوه بر مباحث انتخاباتی درحوزه بازرگانی و تجارتی با تحولات اقتصادی مواجه خواهیم بود.
جلالی گفت:آشنایی مردم با فرهنگ دیجیتالی به نفع آنها خواهند بود چرا که این نوع فرهنگ سازی در جهت ارتقاء شهروند الکترونیکی موثر است.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ارسال پیامک های نقطه به نقطه با محتوای انتخاباتی تصریح کرد: پیامک های دوره دهم انتخابات از لحاظ تعدادی با دوره قبل قابل مقایسه نیست.
وی ادامه داد: درصورتی که پیامک های انتخاباتی با یک سازماندهی قوی وعلمی توسعه پیدا کند می تواند عامل تاثیرگذار مناسبی برای جامعه باشد.
وی افزود: اما اینکه متن پیام ها تا چه اندازه کیفی و با ارزش است باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته این کارشناس دریک انتخابات سالم باید ازابزارهایی نظیر پیامک استفاده شود ولی در این دوره  متن موجود در پیامک با اهداف خاص و به صورت سازمان یافته انتشار نیافت.
جلالی افزود: از دیدگاه آموزشی ، یک پیام کوتاه به عنوان یک ابزار اطلاع رسانی می تواند تاثیرات خوبی به همراه داشته باشد.
این کارشناس معتقد است که باید باورکنیم  که در دنیای مجازی پیش رو یک دموکراسی جدید به عنوان دموکراسی دیجیتالی درحال شکل گیری است و هم اکنون  زمینه سازی  یک سیستم دیجیتالی در آینده در حال  آماده شدن است.
117/20