استقبال از سیمکارت های تالیا در بازار

موبنا- فروشندگان از استقبال مشتریان از سیمکارت های اعتباری تالیا به دلیل کاهش قیمت در بازار تلفن همراه خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، کاهش قیمت سیمکارت های اعتباری تالیا  به 10 هزار تومان باعث شده مشتریان تمایل به خرید این نوع سیمکارت ها داشته باشند.
آنتن دهی مناسب سیمکارت های تالیا  باعث شده است تا مشتریان تمایل بیشتری  به خرید سیمکارت های تالیا داشته باشند.
سیمکارت های تالیا هم اکنون در دفاتر خدماتی با بهای 10 هزار و 300 تومان و در بازار آزاد با قیمت 12 هزار تومان فروخته می شود.
در پی استقبال از سیمکارت تالیا ، سیمکارت های اعتباری ایرانسل و همراه اول نیز بدون نوسان قیمت،   7 و 30 هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار گرفته است.
در بازار امروز (چهارشنبه) سیمکارت ، قیمت سیمکارت های دائمی همراه اول نیز بدون نوسان قیمت همانند روزهای گذشته در اختیار مشتریان قرار گرفت.
هم اکنون سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 570 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 600و 370هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار و پنج هم به ترتیب 490 ، 370و 365 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها  نیز به ترتیب با قیمت  315 ، 255و 250هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 345 ، 335 و 310هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش می رسد.
129/20