مرکزتحقیقات مخابرات ایران به موسسه تحقیقات ICT تغییرنام داد

موبنا- معاون وزیر ارتباطات از تغییر نام مرکز تحقیقات مخابرات ایران به موسسه تحقیقات ارتباطات و فن آوری اطلاعات خبرداد .

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، کمال محامدپور در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات، اظهار داشت: مصوبه تغییر نام مرکز تحقیقات ایران به زودی ابلاغ خواهد شد .
وی با بیان اینکه بحث های پژوهشی در کشور باید فراتر از مخابرات باشد، گفت: با تغییر نام مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، تمامی بحث های پژوهشی در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات در این مرکز مورد حمایت قرار می گیرد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ورود کشورها و جوامع مختلف در جامعه اطلاعاتی اظهار داشت: ICT باید به عنوان یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.
محامد پور با تاکید براین که تاکنون به مسائل فرهنگی در فضای الکترونیکی توجه جدی صورت نپذیرفته است، خاطرنشان کرد : مرکز تحقیقات مخابرات ایران با اجرای طرح آپا (آگاهی ، پشتیبانی وامداد حوادث رایانه ای) می کوشد تا این فضا را امنیت بخشد.
معاون اموزش، پژوهش و امور بین الملل وزیرارتباطات با اشاره به عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات درسال 87 افزود : در سال گذشته 79درصد اعتبارات مرکز تحقیقات مخابرات برون سپاری شد که نمونه بارز آن طرح آپا در 7 دانشگاه کشور به عنوان یکی از بحث های کلان ملی است .
این مقام مسئول با اشاره به 70 میلیارد تومان اعتبار مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال 87 ، ادامه داد: 21درصد این اعتبارات در این مرکز، 10درصد در شرکت های خصوصی و 69درصد در دانشگاها هزینه شده است .
وی ادامه داد: از 79 درصد اعتبارات برون سپاری شده، هشت درصد به پایان نامه های کارشناسی و دو درصد به فرصت های مطالعاتی، 25درصد به اعتبارات پژوهشی و 65درصد به آزمایشگاههای تخصصی اختصاص یافت.
اولین کنفراس حوادث و آسیب پذیری های فضای تبادل اطلاعات به مدت 2 روز در مرکز تحقیقات مخابرات ایران بر پا است .
128/20