رئیس کمیته مخابرات مجلس در گفت وگو با موبنا:

مصوبه بیمه کارگزاران روستایی به شورای نگهبان ارسال شد

موبنا- رئیس کمیته مخابرات مجلس ازارسال مصوبه بیمه کارگزاران روستایی به شورای نگهبان خبرداد.

علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: طرح بیمه کارگزاران روستایی در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید وکمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون فرعی به بررسی این طرح پرداخت.
وی ادامه داد:این طرح پس از تایید درشورای نگهبان به دولت ابلاغ می شود و مخابرات موظف به تبعیت ازآن خواهد بود .
 به گفته وی مخابرات ازابتدا به طرح بیمه کارگزاران روستایی اعتراض داشت و مخالف با آن بود. 
مطهری تصریح کرد: طرح بیمه کارگزاران روستایی با هدف رفع محرومیت،ارائه خدمات، برقراری ارتباط سریع و اطلاع رسانی به مراکز کم ظرفیت مخابرات روستایی از سوی مجلس ارائه شده است.
وی گفت: بیش از10 هزار نفر مشمول طرح بیمه کارگزاران روستایی می شوند.
مطهری افزود:با ارائه طرح بیمه کارگزاران روستایی، وزرات ارتباطات مکلف می شود تا براساس قوانین تامین اجتماعی وشرایط و ضوابط مقرردر قانون کار، بیمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی را اعم از شاغل و پیمانکاران تامین کند.
رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه در ابتدامنابع مالی این طرح ،ازحق اشتراک اپراتورها و یا از ردیف درآمد دولت درنظر گرفته شده بود، گفت: این طرح مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد چرا که  شورای نگهبان معتقد بود در شرایط فعلی اجرای این منجر به کاهش درآمد دولت می شود.
وی افزود: درشرایط فعلی تامین منابع مالی این طرح ازمحل درآمد داخلی شرکت مخابرات از جمله سهام این شرکت وبراساس استفساریه بودجه سال86 پیشنهاد شده است.
 مطهری پیش بینی کرد این طرح در شورای نگهبان تایید شود.
به گزارش موبنا، دردی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، به دلیل جمع آوری باجه های تلفن روستایی و بیکار شدن حدود 40هزار نفر کارگزاران مخابرات روستایی با سابقه 8 تا 25سال این افراد بیمه شوند اما این مصوبه به دلیل نامشخص بودن منابع مالی ، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
در صورت اجرای این طرح شرکت مخابرات باید حدود200تا 300میلیارد تومان بابت بیمه کارگزاران روستایی منظور کند که دراین حالت سود آوری این شرکت به شدت کاهش می یابد.
117/20