ریشه قاچاق گوشی تلفن همراه با تعرفه فعلی خشک نمی شود

موبنا- کاهش فعالیت شرکت های قانونی و اختصاص یافتن 90 درصد از سهم بازار به گوشی های قاچاق به معنای استمرار معضل قاچاق گوشی تلفن همراه است.

یکی از فروشندگان گوشی در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: با تعرفه فعلی واردات گوشی تلفن همراه ریشه قاچاق این کالای ارتباطی خشک نخواهد شد.
“جواد اصغرزاده” افزود: تا زمانی که برخوردی قاطع صورت نگیرد بازار تلفن همراه کشور همچنان شاهد ادامه فعالیت قاچاقچیان است.
وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات گوشی و نبود نظارت همیشگی نهادهای مربوطه برای جلوگیری از قاچاق کالاها باعث شده است تا بیش از 90 درصد سهم بازار به گوشی های قاچاق اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: اگر نهادهای دولتی در خصوص عرضه گوشی های قاچاق مبارزه جدی را با واردکنندگان غیرقانونی آغاز کنند، حتی شرکت های قانونی هم می توانند با تعرفه کنونی فعالیت خود را گسترش دهند.
اصغرزاده با اشاره به تعرفه 25 درصدی برای واردات گوشی تصریح کرد: کاهش تعرفه می تواند باعث گسترده شدن فعالیت واردکنندگان قانونی شود اما اگر تعرفه کاهش منطقی نیابد باز هم مانع از متوقف شدن فعالیت قاچاقچیان نمی شود.
 این فعال بازار اظهار داشت: روز به روز به تعداد فروشگاه های فعال در بخش گوشی تلفن همراه و تجهیزات آن اضافه می شود و با ادامه این روند امیدواریم نهاد مستقلی برای کنترل بازار تلفن همراه ایجاد شود.
129/20