نسبت به روز گذشته

بهای هر سهم مخابرات افزایش یافت

موبنا- امروز سه شنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1571ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بهای هر سهم این شرکت امروز با 3ریال تغییر قیمت، 2/0درصد تغییر و42/2تاثیر در شاخص بورس به 1571ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هر سهم مخابرات را 54فروشنده و7خریدارنشان داد.
 ارزش معاملات امروز شرکت مخابرات ایران 2میلیون و81هزارو44 ریال بوده است.
روزگذشته تابلو بورس  قیمت هر سهم مخابرات را 154  ریال نشان داده بود.
117/20