انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

آفتاب یزد : " چه سازمانی به شرکت های مختلفی که گارانتی گوشی های موبایل را برعهده می گیرد ،نظارت دارد"؟

روزنامه ” اعتماد” : ” در مورد 20 میلیارد تومانی که گفتند دوستان آقای کروبی می خواستند خرج اس ام اس کنند، من حساب سر انگشتی کردم که اگر در ثانیه حدود 100 اس ام اس بزنند ، 30 سال طول می کشد این اس ام اس به دست مردم برسد.”
روزنامه جوان :
” اخیر ا در تهران می بینم که گوشی های تلفن های عمومی را از جایش برداشته آویزان رها می کنند و می روند بنویسید تا شاید به قبح این کار پی ببرند .