تبلیغات اینترنتی هم با بحران مواجه شد

موبنا- تحقیقات نشان داده درآمد حاصل از آگهی های تبلیغاتی اینترنتی در فصل اول سال 2009 با 5 درصد کاهش روبه رو شد.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، از سال 2002 تا کنون اولین بار است که درآمد تبلیغات اینترنتی تا این اندازه کاهش می یابد.
تحقیقات نشان داده تاثیر بحران اقتصادی بر رسانه های اینترنتی  خواهد کمتر از تاثیر آن بر رسانه هایی چون روزنامه است.
گفته می شود که تاثیر بحران اقتصادی بر وب سایت ها و سرویس های آنلاین زودگذر و موقتی خواهد بود.
135/20