انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه همشهری به نقل از یک شهروند نوشت : " مشترک اینترنت ADSL هستم هرماه هزینه از طریق پیامک و سپس نامه به اطلاع من می رسید اما این ماه بدون هیچ گونه اطلاع رسانی با قطع شبکه روبرو شدم ! آیا روش شرکت مخابرات یک گام پیش دوگام پس است ؟ . "

روزنامه قدس به نقل از یک مشترک نوشت :
” دیگر نمی توانیم درد دلمان را با روزنامه شما در میان بگذاریم. چون sms با سیمکارت همراه اول رایگان بود. اما اکنون دو برابر sms های معمولی است”.