ثبات قیمت در بازار سیمکارت تهران

موبنا- قیمت سیمکارت در بازار تلفن همراه امروز تهران ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، استمرار توازن در عرضه و تقاضا برای سیمکارت های موجود در بازار باعث شده تا نوسان قیمتی در بازار ایجاد نشود.
قیمت سیمکارت های موجود در بازار پنج منطقه شمال، جنوب، غرب ، شرق و مرکز تهران به شرح زیر است:
هم اکنون سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 570 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 600و 370هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار و پنج هم به ترتیب 490 ، 370و 365 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها  نیز به ترتیب با قیمت  315 ، 255و 250هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 345 ، 335 و 310هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت های اعتباری ایرانسل، همراه اول و تالیا نیز به ترتیب به بهای 7 ، 30 و 12 هزار تومان در بازار فروخته می شود.
129/20