مدیرعامل پست بانک در گفت وگو با موبنا :

سهام پست بانک در 6 ماهه دوم سال جاری عرضه می شود

موبنا- مدیرعامل پست بانک ازاحتمال عرضه سهام این بانک در 6 ماهه دوم سال جاری به بخش خصوصی خبر داد.

محمود افضلی درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهار داشت: پست بانک تمامی اقدامات لازم را برای واگذاری سهام پست بانک انجام داده و سازمان خصوصی اسناد دیگری از این بانک مطالبه نکرده است.
وی طرح تجاری ،پیش بینی سود سالیانه پست بانک، شفاف سازی و وضعیت ساختارمالی بانک را ازجمله مدارک ارائه شده به پست بانک دانست.
وی ادامه داد: مدارک ارائه شده پست بانک برای واگذاری سهام این بانک کامل است و سازمان خصوصی سازی باید تصمیم نهایی را برای واگذاری این بانک اتخاذ کند.
افضلی گفت: اعطای تسهیلات پست بانک به مشتریان خود موجب شده است تا هم اکنون این بانک به یکی اززیرمجموعه های سود ده وزارت ارتباطات تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت پست بانک با بیان اینکه میزان سود دهی آوری بانک را در پایان هرسال محاسبه می کنند،گفت:میزان سود سال 87 پست بانک در مقایسه با سال 86 سه برابر شده است .
به گزارش موبنا ثبت اساسنامه و تبدیل به سهامی عام، ثبت سهام نزد سازمان بورس، گزارش پیش بینی عملکرد حسابرسی شده، امیدنامه شرکت و تاییدیه بانک مرکزی از جمله شروط برای پذیرش پست بانک ایران در بورس کشور اعلام شده است.
117/ 20