سرپرست فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت وگو با موبنا خبر داد:

ایجاد بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پرونده های قضایی کشور

موبنا- سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در راستای ایجاد نرم افزار مدیریت پرونده های قضایی، بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پرونده های قضایی کشور تشکیل می شود.

بردیا صدرنوری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا از طرح مدیریت پرونده قضایی یا دادگاه الکترونیکی به عنوان یکی از عمده ترین طرح توسعه قضایی در حوزه فناوری اطلاعات نام برد و اظهار داشت: هدف نهایی این طرح الکترونیکی کردن یا خودکار سازی فرآیند دادرسی است به نحوی که از مرحله آغاز ایجاد یک پرونده تا پایان دادرسی، امور گوناگون به طور الکترونیک انجام شود.
وی افزود: ایجاد نرم افزار مدیریت پرونده قضایی دستاوردهای فراوانی برای نظام قضایی ، مردم و مسئولان کشور به همراه خواهد داشت که یکی از آنها ایجاد بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه تمامی پرونده های قضایی کشور است.
صدرنوری از افزایش کمیت و کیفیت دادرسی و ارتقای توان ارزیابی و نظارت قضایی با وجود طرح دادگاه الکترونیکی خبر داد و گفته بود: در این راستا افزایش سرعت و دقت ، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری در مراجع قضایی متعدد و کاهش هزینه های دادرسی صورت خواهد گرفت.
به گزارش موبنا پیش از این سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از مکانیزه شدن ۶ هزار شعبه دادگستری در کل کشور خبر داد و گفت: همه دادگاه های کشور الکترونیکی می شود.
به گفته وی نرم افزار CMS برای مدیریت پرونده های قضایی در اکثر دادسراها، دادگاه ها و شعب دادگستری کل کشور نصب و راه اندازی شده است.
128/20