با وجود گذشت 5/2 سال از فعالیت

سهام ایرانسل چرا واگذار نمی شود؟

موبنا- معصومه بخشی پور- ایرانسل با وجود وعده واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس، هنوز و با گذشت دو و نیم سال از فعالیت خود در کشور، به این وعده عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) از مهرماه سال 85 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
در حال حاضر49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد.
این اپراتور که در آستانه ورود به چهارمین سال فعالیت اجرایی خود در بازار تلفن همراه ایران می باشد،با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است.
این اپراتور اکنون به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات حدود 12 میلیون و به ادعای خود مسوولان ایرانسل بیش از 14 میلیون مشترک دارد.
یکی از موارد مهم در قرارداد این اپراتور واگذاری بخشی از سهام ایرانسل در بورس است.براین اساس قرار بود 21 درصد از سهام این اپراتور از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.
چنانکه در سال 1386 دزفولی مدیرعامل ایرانسل در یک نشست خبری درباره سهام 21 درصدی ایرانسل که در اختیار بانک بود، گفته بود: این سهام به صورت امانت در اختیار پست بانک و بانک ملی قرار گرفت که هیچ کدام از بانک‌ها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت.
وی اظهار کرده بود: سهام 21 درصدی که در قالب 300 میلیون یورو پرداختی از سوی MTN به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر باید برگردانده شود.
دزفولی با اشاره به توافقات مالی خاص MTN با شرکای داخلی گفته بود: “21 درصد سهام سر جای خود است.”
اما اکنون که سه ماه از سال 88 را نیز سپری کرده ایم اما وعده ارائه سهام ایرانسل در بورس محقق نشده و حتی نشان و اثری از تحرک این اپراتور در عمل به این وعده نیز دیده نمی شود.
باید منتظر شد و دید که ایرانسل چه زمانی به این وعده عمل خواهد کرد!
128/20