معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با موبنا:

تعیین اپراتور سوم مطابق برنامه زمان بندی پیش نرفته است

موبنا- معاون وزیر ارتباطات با انتقاد از روند اجرای مزایده اپراتور سوم تلفن همراه گفت: سازمان تنظیم مقررات برای تعیین اپراتور سوم طبق برنامه زمان بندی پیش نرفته و در کار خود تاخیر دارد.

کمال محامدپور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با تاکید بر اینکه از وقت انتخاب اپراتور سوم بسیار گذشته است اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات باید دلایل این تاخیر را اعلام کند.
وی با بیان اینکه برای مذاکره و انتخاب برنده پروژه اپراتور سوم جدول زمان بندی تعریف شده است، گفت: طبق این جدول، برنده مزایده نیز باید ظرف مدت معین تعهدات خود را در این پروژه اجرایی کند اما این تعهدات تاکنون در موعد مقرر عملیاتی نشده است.
محامدپور با اشاره به اختلاف پیشنهاد قیمت نفر دوم مزایده اپراتور سوم بعد از کنسرسیوم تامین اتصالات که از این پروژه کنار گذاشته شد، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید دراین باره به کنسرسیوم زین ایران فرصتی می داد و پس از آن تصمیم گیری می کرد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات در برگزاری مزایده اپراتور سوم باید به موقع و طبق برنامه عمل کند خاطرنشان کرد: بلاتکلیف نگه داشتن پروژه ای به این عظیمی کار درستی نیست. 
به گزارش موبنا کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات  23دی ماه 87 به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد و قراربود این اپراتوردر 15سال، مبلغ 160هزار میلیارد ریال به دولت بپردازد اما وزیر ارتباطات 20اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که این کنسرسیوم نتوانست از فرصت سرمایه گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند.
با اعلام کنار گذاشته شدن کنسرسیوم تامین- اتصالات از سوی وزیر ارتباطات طبق اسناد مزایده، مذاکرات با نفر دوم مزایده که کنسرسیوم زین ایران است برای پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران آغاز شد اما با گذشت یک ماه هنوز انتخاب این اپراتور به صورت رسمی اعلام نشده است.
کنسرسیوم زین ایران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما ، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی “زین” است.
128/20