کم توجهی به مطالعات زمین شناسی دریایی در خطوط مخابرات

مهر - معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی از تحقیقات زمین شناسی دریایی در این سازمان خبر داد و گفت: در حالی که این مطالعات می تواند در کاهش آسیبهای خطوط مخابراتی موثر باشد ولی نتایج این تحقیقات در نهادهای ذیربط کاربردی نشده است.

محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خطوط انتقال نیرو و مخابراتی در دریای شمال و جنوب کشور گفت: از آنجا که خطوط مخابراتی و انتقال نیرو به کاربران سرویسهای خاصی ارائه می دهد لازم است این خطوط در مناطقی تعبیه شوند که کمترین آسیب را ببیند. از این رو نیاز است تا بستر دریا از نظر زمین شناختی مورد مطالعه قرار  گیرد.

وی به عوامل آسیب رسان خطوط نیرو و مخابرات اشاره کرد و افزود: برخوردهای طبیعی و یا مصنوعی و یا ایجاد ابر موجها، زمین لرزه های دریایی و یا سونامی در دریای مکران عمان و خلیج فارس منجر به قطعی خطوط و اختلال در شبکه های اینترنت و خطوط انتقال نیرو می شود از این رو مطالعه در زمینه زمین شناسی دریایی می تواند اثرات این عوامل را کاهش دهد. 

قاسمی به تحقیقات این سازمان در زمینه زمین شناسی دریایی اشاره کرد و اظهار داشت: این مطالعات به ما کمک می کند تا میزان سرعت رسوب گذاری را برآورد کنیم. ضمن آنکه ما را با ساختار زمین شناسی و بستر دریا نیز آشنا می کند.

وی با تاکید بر اینکه این اطلاعات می تواند میزان مخاطرات خطوط اعماق دریا را مدیریت کنیم، ادامه داد: با توجه به اهمیت این اطلاعات متاسفانه تاکنون نتایج این تحقیقات در فعالیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه زیرساختهای دریایی کاربردی نشده است.