لایحه صیانت از فیبر نوری به شورای نگهبان ارسال شد

سیتنا - لایحه صیانت از فیبر نوری پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد.

به گزارش خبرنگار سیتنا این لایحه با همکاری وزارت خانه های ارتباطات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی تهیه و ارایه شده بود.
لایحه صیانت از فیبر نوری در پنج ماده به تصویب رسیده که جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال می شود.
بر اساس این لایحه، مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می َشود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارت خانه های متبوع خواهد بود .
بر این اساس، در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد، می بایست قبل از شروع عملیات اجرایی، مراتب را به وزارت ارتباطات اعلام و فرصت مناسب برای جابجایی کابل های یاد شده را منظور کند.