پیامک برای تبلیغات انتخاباتی مورد استقبال قرارنگرفت

موبنا- مدیرعامل شرکت چهارنسل امواج – ارائه دهنده سرویس های خدمات ارزش افزوده تلفن همراه - گفت : شبکه پیامک از سوی نامزدهای انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری برای تبلیغات مورد استقبال قرارنگرفت.

علیرضا احمدیان زارچی درگفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا اظهارداشت: استفاده ازپیامک برای تبلیغات انتخاباتی در مقایسه با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بسیارمحدود بوده است.
وی تصریح کرد: پیش ازآغاز دوره تبلیغات ریاست جمهوری پیش بینی می شد نامزدهای انتخاباتی از پیامک برای تبلیغات خود استفاده کنند اما چنین نشد.
احمدیان ادامه داد: در صدا وسیما تمامی امکانات تبلیغاتی را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می دهد. از ابزارهایی نظیر پوستر و بورشورهم برای تبلیغات استفاده می شود. به همین دلیل از شبکه پیامک برای تبلیغات کمتر استفاده می شود.
به گفته وی هم اکنون پیامک در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به عنوان وسیله جانبی مورد استفاده قرار گرفته و در اولویت های سوم و چهارم جای دارد.
احمدیان با بیان اینکه احتمال افزایش SMS های انبوه در دو روز آخر تبلیغات انتخاباتی وجود دارد،گفت: تاکنون حدود50 میلیون SMS تبلیغاتی به مشترکان تلفن همراه از سوی اپراتورهای پیامک ارسال شده است.
این درحالیست که احمدیان چندی پیش در گفت وگو با موبنا از پیام کوتاه تلفن همراه به عنوان بهترین ابزار تبلیغاتی در کشور نام برده و اعلام کرده با توجه به اینکه طرفی تابلوهای بیلبورد نیز به دلیل محدودیت مکان امکان گستردگی ندارد، بهترین ابزار تبلیغات، پیامک خواهد بود.
به گزارش موبنا تبلیغات برای نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور از اول خردادماه آغاز شده و کارشناسان براین باورند که با وجود 45میلیون تلفن همراه در دست مردم استفاده از رسانه پیامک برای تبلیغات می تواند برای کاندیداها بسیار موثر واقع شود.
انتخابات ریاست جمهوری روزجمعه هفته جاری برگزار می شود.
117/ 20