انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه جام جم به نقل از یک مشترک نوشت : " 14 ماه است برای خرید تلفن ثابت در شرکت مخابرات نام نویسی کرده ام ولی تاکنون خبری از تحویل یک روزه نشده است . "

روزنامه قدس به نقل از یک مشترک نوشت :
” همراه اول جز شعار دادن کار مثبتی در عرصه فناوری انجام نداده است .ام .ام . اس که همیشه قطع است ، پیام  به مقصد نمی رسد ، بدون بدهی قبلی هم موبایل را قطع می کنند .
پروژه های تعطیل شده مخابرات
یک کارگر از تهران : ” پروژه های مخابرات تعطیل شده است . من از کارگران شرکت های خصوصی مخابرات هستم . امسال مخابرات پروژهای بزرگش را هنوز دو ماه از سال نگذشته تعطیل کرده و می گوید بودجه اش تمام شده است و به ما گفته اند ،در مرخصی هستید.”