با 70 ریال افزایش قیمت نسبت به روز گذشته

هر سهم مخابرات 1549ریال معامله شد

موبنا- هر سهم شرکت مخابرات ایران امروزیکشنبه 1549ریال درتالار بورس تهران معامله شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا بهای هر سهم این شرکت امروز با 13ریال تغییر قیمت، 86/0درصد تغییر و46/10تاثیر در شاخص بورس به 1549ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هر سهم مخابرات را 218فروشنده  و74خریدار نشان داد.
 ارزش معاملات امروز شرکت مخابرات ایران 12میلیون و916هزارو68 ریال بوده است.
 117/20