فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پیام ایجاد می شود

موبنا- مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: در سال جاری فاز دوم 40 هکتاری منطقه ویژه اقتصادی پیام مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

 به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی محبی اظهار داشت: توسعه بنگاه های اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یکی از اهداف و برنامه های اصلی در سال 88 است.
وی افزود: سال گذشته 20 بنگاه اقتصادی جدید دراین منطقه ایجاد شده که به واسطه آن تعداد بنگاه های اقتصادی فعال به 30 عدد رسیده است.
وی اظهارامیدواری کرد که تعداد این بنگاه ها در سال جاری به 50عدد افزایش پیدا کند.
محبی باره دیگر برنامه های سال جاری منطقه ویژه اقتصادی تصریح کرد: احداث انبارهای ترانزیت و راه اندازی ترانزیت پیام به واسطه راه اندازی آزمایشگاه تخصصی و هاب پستی، مهمترین برنامه های سال جاری محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، تلاش می کنیم حجم جابجایی بار در حدود 21میلیون تن حفظ شود، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم در سال جاری بتوانیم خدمات فرودگاهی را از 25 هزار در سال 87 به 29هزار عدد در سال جاری برسانیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام درباره مقصد پروازهای انجام شده از پیام نیز اظهار داشت: سال گذشته و بر اساس سفارشات ارائه شده پروازهایی ازایران به کشورهای اروپایی از جمله آلمان و هلند انجام شده است.
وی با بیان این مطلب که عمده پروازهای فرودگاه پیام میان تهران و امارات انجام می شود، گفت: کشورهایی مانند روسیه، قرقیزستان، ازبکستان، هند و مالزی از دیگرکشورهای مقصدی بوده اند که سال گذشته پروازهای پیام به آنها نجام شده است.
117/20