غفاریان در گفت وگو با موبنا:

صورتهای مالی تلفیقی سال 87 مخابرات تیرماه ارائه می شود

موبنا- رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام ) از برگزاری مجمع عمومی این شرکت در تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: در این جلسه صورتهای مالی تلفیقی سال 87 مخابرات ارائه می شود.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با تاکید بر اینکه گزارش صورتهای مالی 26 شرکت مخابرات استانی آماده تسلیم به سازمان حسابرسی است ، اظهار داشت: با آماده سازی صورتهای مالی 30 استان صورتهای مالی تلفیقی مخابرات نیز آماده خواهد شد.
وی با بیان اینکه سعی مان این است که در مهلت زمان تعیین شده ارائه این صورت های مالی آماده شود، خاطرنشان کرد: صورتهای مالی تلفیقی در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران ارائه خواهد شد.
غفاریان اظهار امیدواری کرد که مجمع عمومی شرکت سهامی مخابرات ایران (سهامی عام) تیرماه جاری برگزار شود و گفت: تعیین بازرس جدید در دستور کار این مجمع قرار ندارد و تنها بررسی و ارائه صورتهای مالی تلفیقی در دستور کار این مجمع است.
به گزارش موبنا طبق ماده 45 از بخش ششم اساسنامه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) انتخاب بازرس باید هرسال از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شود که در جلسه مالی مجمع عمومی مخابرات که در آبان ماه 87 برگزار شد سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی این شرکت مشخص شد.
پیش از این قرار بود یک بازرس اصلی و یک علی البدل در جلسه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در تیرماه 88 انتخاب شوند.
طبق اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران، اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله وظایف بازرس شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران نیز باید توسط بازرس شرکت مخابرات ایران ارائه شود.
با ابلاغ رسمی اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران در  56 ماده و 11 تبصره، مجمع عمومی این شرکت در 13اسفندماه سال 87 برگزار و ترکیب چهار نفره هیات مدیره آن پنج نفره شد و دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
128/20