توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران

کنفرانس “حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات” برگزار می شود

موبنا- اولین کنفرانس تخصصی در حوزه "حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات" با هدف گسترش دانش فنی و مدیریتی مرتبط با آسیب پذیری ها و حوادث رایانه ای 20 و 21 ماه جاری در محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار می شود.

به گزارش سازمان خبری موبنا به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در این کنفرانس کارگاههای آموزشی، سخنرانی ها ، میزگردها و نمایشگاه تخصصی در حوزه امنیت فضای رایانه ای و مقالات تخصصی در سه دسته ” عادی”، ” گفتارتخصصی” و ” گزارش حوادث” ارائه خواهد شد.
عناوین مورد بررسی در این کنفرانس در زمینه های حوادث رایانه ای و سازمان پاسخگویی آن، تحلیل انواع حوادث رایانه ای و رسیدگی به آنها، تحلیل کدهای آسیب رسان و رسیدگی به آنها، ارزیابی مخاطرات و امنیت اطلاعات، برنامه نویسی امن و امنیت نرم افزارها خواهد بود.
همچنین مدیریت مقابله با پیامهای ناخواسته الکترونیکی (هرزنامه)، مدیریت بحران و حوادث رایانه ای، تحلیل و برآورد خسارت در حوادث رایانه ای، ترمیم در حوادث رایانه ای، بیمه و حوادث رایانه ای و همکاریهای بین المللی در این زمینه از دیگر موضوعات این کنفرانس است.
تاکنون برای این کنفرانس،  104 مقاله شامل 58 مقاله عادی، 43 مقاله گفتارتخصصی و 3 مقاله گزارش حوادث دریافت شده که پس از انجام داوری های صورت گرفته 11 مقاله عادی ، 16 مقاله گفتار تخصصی و 2 مقاله گزارش حوادث برگزیده شده است؛ از بین 18 کارگاه آموزشی دریافت شده نیز هشت کارگاه  پذیرفته شده است.
کنفرانس “حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات” یک رویداد سالیانه است که مخاطبان آن دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشگاهها، پژوهشگران، مدیران فناوری اطلاعات، متخصصان امنیت ICT،  گروههای امنیت اطلاعات موسسات، شرکت های خصوصی ، صنایع فعال، سرمایه گذاران و نهادهای سیاست گذاری در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) می باشند.
128/20