پیش نویس طرح لینوکس فارسی به هیات دولت ارائه می شود

موبنا- مدیرکل امور زیربنائی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: پیش نویس سند توسعه نرم افزار های متن باز( لینوکس فارسی) تهیه و به شرکت فناوری اطلاعات ارائه شده است.

علی ناصری در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، اظهار داشت: این سند پس از بررسی در شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) برای تصویب نهایی به هیات دولت ارائه می شود.
وی ادامه داد: دراین پیش نویس طرح مهاجرت نرم افزارهای متن بسته به متن باز در کشور دیده شده است.
به گفته ناصری با اجرای طرح لینوکس فارسی از وابستگی کشور به شرکت های بزرگ نرم افزاری خارجی جلوگیری می شود.
وی امنیت سیستم عامل لینوکس فارسی را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: با اجرای این طرح از وابستگی  نرم افزاری کشور جلوگیری شده و تحریم ها هیچ گونه تاثیری در حوزه نرم افزاری کشور نخواهد داشت.
ناصری افزود: ارتقاء و توسعه دانش نرم افزاری کشور با اجرای طرح لینوکس فارسی اجرا می شود و پس از تدوین نهایی پیش نویس سند توسعه نرم افزارهای متن باز، تمامی دستگاههای اجرایی و اداری موظف
به  نصب آن خواهند بود.
در راستای چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و در ادامه سیاستهای توسعه فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور و نیز به استناد سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور مصوب هیات وزیران، برنامه راهبردی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای آزاد/ متن باز در کشور، در این حوزه تهیه شده و خلاصه آن در قالب پیش نویس سند راهبردی تدوین گردیده است .
در طرح مذکور که توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و به سفارش معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به سرانجام رسیده، سندهای راهبردی مشابه در داخل کشور مانند سند افتا، نظام جامع فناوری اطلاعات و سند توسعه نانو – به عنوان نمونه اسناد ملی در حوزه فناوری- نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
117/20