معاون سازمان تنظیم مقررات در گفت وگو با موبنا خبر داد:

“تعویض اپراتور با حفظ شماره تلفن” امکان پذیر می شود

موبنا- معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات از تدوین آیین نامه طرح تعویض اپراتور بدون تغییر شماره تلفن همراه مشترک خبر داد و گفت: این آیین نامه بزودی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

لطف الله سبوحی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: طرح Number Portability به مشترک تلفن همراه این امکان را می دهد که با حفظ شماره، اپراتور خود را تغییر بدهد.
وی گفت: این طرح طبق یک سری ضوابط تدوین شده است و تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور را شامل می شود.
به گفته سبوحی آیین نامه طرح “تعویض اپراتور با حفظ شماره تلفن همراه” بزودی به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد شد.
128/20