معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار:

تمام جاده های فرعی تا پایان سال آینده تحت پوشش همراه اول قرار می گیرند

سیتنا - با نصب هزار سایت تا پایان سال آینده تمام جاده های فرعی نیز تحت پوشش همراه اول قرار می گیرند.

مهندس حسن رضوی معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: تا پایان تیرماه تمام جاده های اصلی کشور تحت پوشش همراه اول قرار می گیرند.
وی افزود: پوشش دهی جاده های فرعی برنامه هایی است که در سال بعد در شرکت ارتباطات سیار دنبال خواهد شد.
وی با بیان این که این جاده ها ، جاده های بین فرمانداری ها هستند تصریح کرد: با نصب هزار سایت تا پایان سال آینده تمام جاده های فرعی نیز تحت پوشش همراه اول قرار می گیرند.
معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار اضافه کرد: ایران دارای جاده های فرعی بسیاری بوده که بسیاری از این جاده ها سیاحتی و زیارتی است .
رضوی گفت: تاکنون 37 هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش تلفن همراه است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: 11 هزار کیلومتر از جاده های فرعی کشور نیز تحت پوشش قرار گرفته  اما هنوز پوشش دهی تکمیل نشده است.