اختلال 72 ساعته در سامانه 1818

موبنا - سامانه 1818با هدف ارتقاء و تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات از تاریخ 16خردادماه دچار اختلال می شود.

به گزارش  خبرنگارموبنا به نقل از روابط عمومی  شرکت مخابرات استان تهران، سامانه 1818به منظور یکپارچه سازی اطلاعات شهرستان های تهران ،کرج و تهران بزرگ به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
117/20