با وجود 13 رقمی بودن

شماره های تلفن همراه اسپانیا با رقم 7 شروع می شوند

موبنا – شماره های تلفن های همراه اسپانیا که بیشترشان با رقم 6 شروع می شدند ، اکنون با رقم 7 آغاز می شوند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” تیپیکالی اسپانیش” ،  73 درصد از شماره تلفن های همراه در اسپانیا پیش از این با رقم 6 شروع می شدند.
” فرانسیسکو راس” وزیر ارتباط ازراه دور اسپانیا این خبر را روز جمعه اعلام کرد.
شماره های تلفن همراه جدید اسپانیا علاوه براینکه با عدد 7 شروع می شوند،  13 رقمی هم هستند.
ظاهرا این تغییر عدد و رقم شماره تلفن به هدف افزایش خطوط صورت گرفته است.
درحال حاضر در ازای هر یک صد نفر دراسپانیا ، یک صدو 10 خط تلفن همراه فعال است.
دولت اسپانیا رایزنی برای راه اندازی سرویس های جدید صدا و دیگر سرویس ها را که با فن آوری IP کار می کنند ، آغاز کرده است.
131/20