زیرساخت شایعه قطع اینترنت درروزانتخابات را تکذیب کرد

موبنا- شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: این شرکت به دلیل برگزاری رایانه ای والکترونیکی انتخابات ، نهایت همکاری خودرا برای تأمین ظرفیت مورد نیازخواهدداشت تا انتخابات هر چه بهتر برگزارشود.

به گزارش  خبرنگار موبنا به نقل ازروابط عمومی ارتباطات زیرساخت، این شرکت شبکه مورد نیاز برای ستاد انتخابات را تامین می کندو نهایت تلاش خود را خواهد داشت  تاکمترین اختلالی در شبکه دیتا، نداشته باشیم.
 شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مسئول زیرساخت دیتای کشور،هم اکنون ظرفیت اینترنت را به بیش از 90 لینک STM1 افزایش داده است که از ظرفیت مورد درخواست شرکت های استفاده کننده بیشتراست.
117/20