انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه جوان به نقل از یک مشترک تهرانی نوشت : " پول مالیات و آبونمان را می دهیم ، ولی نمی توانیم از تلفن همراه خود استفاده کنیم در حوالی نارمک و وحیدیه چند روزی است که تلفن همراه آنتن نمی دهد یا زود آنتن تلفن همراه قطع می شود . "

روزنامه اعتماد به نقل از یک مشترک نوشت :
” من از کارگران شرکت های خصوصی مخابرات هستم . امسال مخابرات پروژه های بزرگش را هنوز دوماه از سال نگذشته تعطیل کرده و می گوید بودجه اش تمام شده است و به ما گفته اند که مرخصید . “