نگاهی به بازار سیمکارت در هفته گذشته

موبنا- کاهش قیمت 7 هزار تومانی سیمکارت های اعتباری تالیا مهمترین رویداد بازار سیمکارت در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، طی هفته گذشته بهای سیمکارت های اعتباری تالیا  از 17هزار و 300 تومان  تعدیل و به 10هزار و 300 تومان رسید.
در همین حال بازار سیمکارت های دائمی همراه اول نیز همانند گذشته در رکود سپری شد به طوری که در اواسط هفته گذشته عرضه سیمکارت های صفر این اپراتور در سطح بازار این کالای ارتباطی کاهش یافت اما این کاهش عرضه نیز نوسان قیمتی در این نوع سیمکارت ها ایجاد نکرد.
طی هفته گذشته سیمکارت های اعتباری موجود در بازار هستند که به دلیل برخورداری از هزینه پایین مورد استقبال مشتریان قرار می گیرند.
طی هفته گذشته بازار سیم  کارت بهای سیم کارت صفر همراه اول با کد “2” و”3″ و “4”، 560 ، 470، 360 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت 355، 335، 325 و 310 هزار تومان فروخته شد.
در این بازار سیم کارت های کار  کرده همراه اول با کد “1” و “2” و “3” و “4” به بهای 580، 370،315 ، 255 هزار تومان و کدهای پنج و شش و هفت و هشت نیز به نرخ 250 ، 230 ، 220 و 200
هزار تومان به فروش رسید.
سیم کارت های اعتباری همراه اول و ایرانسل به بهای  30 و 7 هزار تومان به فروش رسید.
بیش از 46 میلیون سیم کارت توسط سه اپراتور ملی همراه اول ، تالیا و ایرانسل عرضه شده است که بیش از دو سوم از این تعداد، سیم کارت اعتباری است.
129/20