مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با موبنا:

مخابرات مجاز به بازاریابی برای واگذاری سهام نیست

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران نقشی در بازاریابی بین المللی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام مخابرات نخواهد داشت.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا، با بیان اینکه تمامی مسئولیت واگذاری سهام شرکت مخابرات برعهده سازمان خصوصی سازی است، اظهار داشت: مخابرات مجاز به بازاریابی برای واگذاری سهام شرکت مخابرات نیست.
وی گفت: چنانچه شرکت هایی از طرف سازمان خصوصی برای کسب اطلاعلات به مخابرات معرفی شوند، این شرکت درباره آنها اعمال نظرخواهد کرد و اطلاعات لازم را در این باره ارائه می دهد.
درهمین حال مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که سازمان خصوصی سازی برای عرضه سهام شرکت مخابرات ایران، اقدام به بازاریابی بین المللی کرده است.
به گزارش موبنا، شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود که تا به امروز 30درصد سهام آن واگذار شده و 50 درصد باقیمانده نیز باید زیرنظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به صورت بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود.
از 30درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز سال گذشته از طریق بورس واگذار شده است.
با کشف قیمت و عرضه پنج درصد سهام خرد شرکت مخابرات و معامله دومیلیارد و 239میلیون ازاین سهم ، بیش از شش هزار و 880میلیارد تومان به ارزش بازار سهام کشور اضافه و ارزش کل هفتمین شرکت مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی بالغ بر 17میلیارد دلار برآورد شد.
در همین راستا کل پنج درصد سهام مخابرات از طریق 470 ایستگاه معاملاتی به قیمت هر سهم 150تومان به فروش رسید و در مجموع بیش از 235 میلیارد تومان صرف خرید سهام این شرکت شد.
117/20