ارزش سهام مخابرات ایران 1525 ریال شد

ایرنا -ارزش هر سهم شرکت مخابرات ایران در تالار بورس روز چهارشنبه به 1525 ریال رسید.

 به گزارش ایرنا، هر سهم این شرکت با 20 ریال تغییر قیمت و 1.35 درصد تغییر، 16.06 در شاخص بورس تاثیر داشته است.
براساس این گزارش، ارزش معاملات امروز این شرکت به 12,936.50 میلیون ریال رسید و ارزش بازار نیز 68 میلیون و 856 هزار و 360 میلیون ریال شد.
تعداد خریداران سهام این شرکت با بالاترین قیمت 1525 ریال و کمترین قیمت 1481 ریال به یکصد و چهار نفر و تعداد فروشندگان نیز با کمترین قیمت 1538 ریال و بیشترین قیمت 1564 ریال به شش نفر رسید.