مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

طرح تجاری جدید تالیا به مخابرات ارائه شد

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه طرح تجاری جدید تالیا به مخابرات ارائه شده است، گفت: این طرح توسط هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درحال بررسی است.

صابرفیضی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی تالیا هنوز نهایی نشده است، اظهار داشت: با اتمام بررسی ها، سرمایه گذاری خارجی تالیا مشخص می شود.
فیضی بررسی هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را درباره طرح تجاری تالیا اقدامی فنی و پیچیده ارزیابی  کرد و گفت: زمان اتمام بررسی ها مشخص نیست و ممکن است تا پایان دولت نهم به نتیجه نرسد.
مدیرعامل شرکت مخابرات  ایران گفت: با مشخص شدن طرح تجاری تالیا پس ازآن درباره  سرمایه گذاری خارجی تالیا تصمیم گیری نهایی اتخاذ می شود.
به گفته این مقام مسئول، براساس  طرح تجاری جدید، به تالیا اجازه داده می شود که شبکه خود را توسعه دهد. 
شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا تا اکنون حدود یک میلیون سیم کارت با پیش شماره 0932 توزیع کرده و تمامی مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و پر جمعیت کشوررا تحت پوشش قرارداده است.
117/20